Mimo EU (AETR)

Dopravce musí zajistit, aby řidič dodržoval následující doby: 

Bezpečnostní přestávka (čl. 7):

 • doba, během níž nesmí řidič vykonávat žádnou jinou činnost

 • doba čekání a doba nevěnovaná řízení strávená ve vozidle při jízdě, na trajektu nebo ve vlaku se nepovažuje za "jinou činnost".

Po 4,5 hod. řízení musí mít řidič přestávku nejméně 45 minut, pokud nezapočne dobu odpočinku. Tato přestávka smí být nahrazena nejméně 15-minutovými přestávkami, zařazenými do doby řízení nebo okamžitě po této době. Přestávky nesmí být považovány za denní odpočinek.

Denní doba odpočinku (čl. 8):

 1. jedná-li se o 1 řidiče:
  • tzv. nedělený odpočinek - V průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně 11 za sebou následujících hodin, který smí být zkrácen na nejméně 9 za sebou následujících hodin nejvýše 3x týdně za podmínky, že bude náhradou poskytnuta odpovídající doba odpočinku před koncem následujícího týdne.
   NEBO
  • tzv. dělený odpočinek - Ve dnech, ve kterých odpočinek není zkrácen podle prvého odstavce, smí být čerpán ve 2 nebo 3 oddělených částech během 24 hodin, přičemž jedna z těchto částí musí trvat nejméně 8 za sebou následujících hodin. V takovém případě se minimální trvání doby odpočinku musí prodloužit na 12 hodin.
 2. jedná-li se o 2 řidiče:
  • jsou-li ve vozidle nejméně dva řidiči, musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně 8 po sobě následujících hodin za každé období 30 hodin.

Týdenní doba odpočinku:

 V každém týdnu musí být čerpána jedna z dob odpočinku uvedených výše jako týdenní odpočinek v celkovém trvání 45 hodin po sobě následujících.

Tato doba odpočinku smí být zkrácena

 • na minimum 36 hodin po sobě následujících, je-li vybírána v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě pobytu řidiče,
 • na minimum 24 po sobě následujících hodin, je-li vybírána mimo tato místa.

Každé zkrácení musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu. Jakákoli doba odpočinku vybraná náhradou za zkrácení dob odpočinku denních a nebo týdenních musí být připojena k jinému odpočinku trvajícímu nejméně 8 hodin a musí být zajištěna na žádost řidiče na parkovišti nebo v místě pobytu řidiče.

Doba řízení (čl. 6):  

 • Celková doba řízení mezi dvěma odpočinky denními nebo jedním odpočinkem denním a jedním odpočinkem týdenním ("denní doba řízení") nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin.
 • Po nejvýše 6 denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek.
 • Týdenní doba odpočinku smí být přesunuta na konec šestého dne, jestliže celková doba řízení po dobu šesti dnů nepřesahuje maximum odpovídající šesti denním dobám řízení.
 • Celková doba řízení nesmí překročit 90 hodin v období 2 po sobě následujících týdnů.
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
x