Úvod > Zajímavosti a dotazy >

Incoterms 2000

EXW Ex Works
ze závodu ... (ujednané místo)

exw-ex-works

Dokumenty

Rizika

Náklady

prodávající

Prodávající 

dopravce

Dopravce 

kupující

Kupující 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu, jak je stanoveno v kontraktu (ve svém závodě, skladu, továrně, atd.).

FCA Free Carrier
vyplaceně dopravci ...(ujednané místo)

fca-free-carrier

Dokumenty

Rizika 

Náklady

prodávající

Prodávající

dopravce

Dopravce 

kupující

Kupující 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím.

FAS Free Alongside Ship
vyplaceně k boku lodi ... (ujednaný přístav nalodění)

fas-free-alongside-ship

Dokumenty

Rizika

Náklady

prodávající

Prodávající

dopravce

Dopravce 

kupující

Kupující 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném přístavu nalodění k boku lodi určené kupujícím.

FOB Free on Board
vyplaceně loď ... (ujednaný přístav nalodění)

fob-free-on-board

Dokumenty

Rizika

Náklady

prodávající

Prodávající 

 dopravce

Dopravce 

kupující

Kupující 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi určené kupujícím v ujednaném přístavu nalodění.

CFR Cost and Freight
náklady a přepravné ... (ujednaný přístav určení)

cfr-cost-and-freight

Dokumenty 

Rizika

Náklady

prodávající

Prodávající

dopravce

Dopravce

kupující

Kupující 

Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí překročí zábradlí lodi určené prodávajícím v ujednaném přístavu nalodění. Náklady však hradí prodávající až do přístavu určení.

CIF Cost, Insurance and Freight
náklady, pojištění a přepravné ... (ujednaný přístav určení)

cif-cost,-insurance-and-fre

Dokumenty

Rizika

Náklady

prodávající

 

Prodávající 

dopravce

 

Dopravce 

kupující

 

Kupující 

Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi určené prodávajícím v ujednaném přístavu nalodění. Náklady však hradí prodávající až do přístavu určení. Prodávající musí zajistit dokument námořního pojištění. Pojistka musí krýt standardní rizika až do vylodění v přístavu určení.

CPT Carriage Paid to
přeprava placena do ... (ujednané místo určení)

cpt-carriage-paid-to

Dokumenty

Rizika

Náklady

prodávající

Prodávající 

dopravce

Dopravce 

kupující

Kupující 

Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce. Náklady však hradí prodávající až do ujednaného místa určení.

CIP Carriage and Insurance Paid to
přeprava a pojištění placeno do ... (ujednané místo určení)

cip-carriage-and-insurance paid to

Dokumenty

Rizika

Náklady

prodávající

Prodávající

dopravce

Dopravce

kupující

Kupující 

Riziko přechází (jako u CPT) okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce. Náklady však hradí prodávající až do ujednaného místa určení. Prodávající musí zajistit dokument pojištění. Pojistka musí krýt standardní rizika až na ujednané místo určení.

DAF Delivered at Frontier
s dodáním na hranici ... (ujednané místo)

daf-delivered-at-frontier

Dokumenty 

Rizika

Náklady

prodávající

Prodávající 

dopravce

Dopravce 

kupující

Kupující 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení na hranici.

DES Delivered ex Ship
s dodáním z lodi ... (ujednaný přístav určení)

des-delivered-ex-ship

Dokumenty

Rizika

Náklady

prodávající

Prodávající 

dopravce

Dopravce 

kupující

Kupující 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na palubě lodi v ujednaném přístavu určení.

DEQ Delivered ex Quay
s dodáním z nábřeží ... (clo placeno) ... (ujednaný přístav určení)

deq-delivered-ex-quay

Dokumenty

Rizika

Náklady 

prodávající

Prodávající 

dopravce

Dopravce 

kupující

Kupující 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na nábřeží v přístavu určení, clo zaplaceno.

DDU Delivered Duty Unpaid
s dodáním clo neplaceno ... (ujednané místo určení)

ddu-delivered-duty-unpaid

Dokumenty

Rizika

Náklady

prodávající

Prodávající 

dopravce

Dopravce 

kupující

Kupující 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení - v zemi dovozu, clo nezaplaceno.

DDP Delivered Duty Paid
s dodáním clo placeno ... (ujednané místo určení)

ddp-delivered-duty-paid

Dokumenty

Rizika

Náklady 

prodávající

Prodávající 

dopravce

Dopravce 

kupující

Kupující 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení - v zemi dovozu, clo zaplaceno.

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
x